Η Γλώσσα στα κείμενα

(κριτική ανάλυση λογοτεχνικών, δημοσιογραφικών, κ.ά. κειμένων)

Αναλύονται κείμενα όλων των ειδών και τύπων (λογοτεχνικά, δημοσιογραφικά, επιστημονικά, χρηστικά κ.τ.λ.) ως προς τις λεξικογραμματικές επιλογές και τα γλωσσοϋφολογικά χαρακτηριστικά τους, με βάση τις συστατικές αρχές της Κειμενογλωσσολογίας (νοηματική αλληλουχία, συνοχή, πληροφορητικότητα, περιστασιακή καταλληλότητα κ.τ.λ.), καθώς και τις βασικές παραδοχές της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, δεδομένου ότι τα κείμενα είναι φορείς ποικίλων ιδεολογιών και αναπαραστάσεων.