Μοντερνισμός και μεταμοντερνισμός

(λογοτεχνία, τέχνη, πολιτισμός)

Yellow, Red, Blue, 1925, Wassily Kandinsky

Οι έννοιες της ‘μίμησης’ και της ‘αναπαράστασης’ στη λογοτεχνία.

Η κρίση της αναπαράστασης και το ‘σπάσιμο της φόρμας’.

Βασικές έννοιες της ποιητικής του μοντερνισμού: μυθική μέθοδος, ερμητισμός, ‘χωρική φόρμα’ (spatial form). Μοντερνισμός και εσωτερικός μονόλογος.

Αναφορές στο έργο κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού και ξένου μοντερνισμού (π.χ. Σεφέρης, Eliot, Woolf κ.ά.)

∙ Από τον μοντερνισμό στον μεταμοντερνισμό.

Η έννοια του μεταμοντέρνου στην τέχνη και τη λογοτεχνία.

Η μεταμυθοπλασία ως έκφανση του μεταμοντερνισμού στη λογοτεχνία: επεξήγηση του όρου, παραδείγματα.

Η μεταμυθοπλασία και η παράδοση του μυθιστορήματος.

Τεχνικές και βασικά χαρακτηριστικά της μεταμυθοπλασίας: καταστρατήγηση της ρεαλιστικής ψευδαίσθησης, μείξη λογοτεχνικών ειδών, διακειμενικότητα και παρωδία, εγκιβωτισμός και ‘mise en abyme’.

Οι έννοιες της ‘μίμησης’ και της ‘αναπαράστασης’ στη λογοτεχνία.

Η κρίση της αναπαράστασης και το ‘σπάσιμο της φόρμας’.

Βασικές έννοιες της ποιητικής του μοντερνισμού: μυθική μέθοδος, ερμητισμός, ‘χωρική φόρμα’ (spatial form).

Μοντερνισμός και εσωτερικός μονόλογος. Αναφορές στο έργο κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού και ξένου μοντερνισμού (π.χ. Σεφέρης, Eliot, Woolf κ.ά.)∙ Από τον μοντερνισμό στον μεταμοντερνισμό.

Η έννοια του μεταμοντέρνου στην τέχνη και τη λογοτεχνία.

Η μεταμυθοπλασία ως έκφανση του μεταμοντερνισμού στη λογοτεχνία: επεξήγηση του όρου, παραδείγματα.

Η μεταμυθοπλασία και η παράδοση του μυθιστορήματος.

Τεχνικές και βασικά χαρακτηριστικά της μεταμυθοπλασίας: καταστρατήγηση της ρεαλιστικής ψευδαίσθησης, μείξη λογοτεχνικών ειδών, διακειμενικότητα και παρωδία, εγκιβωτισμός και ‘mise en abyme’.