Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση

Ιστορία και Θεωρία της Ρητορικής Ι

Ανάλυση Κειμένου (λογοτεχνικού, δημοσιογραφικού, νομικού, επιστημονικού κτλ.). Σχη­ματικός λόγος

Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση (τυπική – μη τυπική)

Πολιτική και Δικανική Ρητορική

Δομή και τεχνική του νομικού επιχειρήματος

Η Επιχειρηματολογία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και στην Εκπαίδευση

Επιχειρηματολογική Θεωρία / Παραλογισμοί-Σοφιστείες

Καλλιέργεια δημιουργικής και καινοτομικής σκέψης

Δημιουργική γραφή

Η Ρητορική της Μυθοπλασίας: Εισαγωγή στην Αφηγηματολογία

Η τέχνη της αφήγησης στην εκπαίδευση

Αφηγηματική Ρητορική και Εικόνα (λογοτεχνία, καλές τέχνες)

Ψηφιακή αφήγηση

Ρητορική και ΤΠΕ στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και στην Εκπαίδευση (ψηφιακά σενάρια)

Ιστορία και Θεωρία της Ρητορικής ΙΙ

Γλώσσα και Ιδεολογία στην Ποίηση και την Πεζογραφία

Μοντερνισμός και Μεταμοντερνισμός: Λογοτεχνία, Τέχνη, Πολιτισμός

Αρχαία Λογοτεχνική Θεωρία

Θεωρία Λογοτεχνίας – Γραμματολογία

Δοκιμιακός Λόγος και Γνωμολογία

Θέατρο και Ρητορική. Από την Κειμενική Γραφή στη Σκηνική Μεταγραφή

Κώδικες Θεατρικής Επικοινωνίας και Συνθήκες Υποδοχής του Σκηνικού Θεάματος

Παιδαγωγική Επιστήμη και Παιδαγωγικός Λόγος

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ‒ Γλωσσική Ανάπτυξη

Θεολογική και Εκκλησιαστική Ρητορική

Φιλοσοφικός Λόγος και Ρητορική

Σύγχρονη Πραγματολογία και Ρητορική

Κειμενογλωσσολογία

Σημασιολογία και Φιλοσοφία της Γλώσσας

Θέματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας

Θέματα Κοινωνιογλωσσολογίας και Γλωσσικών Προκαταλήψεων

Θέματα Κοινωνιογλωσσολογίας και Γλωσσικής Ποικιλίας / Ετερότητας

Λαϊκός Λόγος και Ρητορική (Παροιμία κ.ά. είδη του προφορικού λόγου)

Ο Κανόνας των Αρχαίων Ρητόρων (Αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι Ρήτορες)

Αριστοτέλους Ρητορική

Λεκτική και μη Λεκτική Επικοινωνία

Φωνολογία, Ορθοφωνία και Υπόκριση

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας