Αθανάσιος Νάκας – Χαράλαμπος Στεργιούλης: Θωμᾶς ὁ ἄπιστος ἢ ἡ “καλὴ” καὶ χρήσιμη ἀπιστία του; (Τέσσερις κορυφαῖοι βυζαντινοὶ ῥήτορες ἀποκαθιστοῦν τὸ καλὸ ὄνομα τοῦ μαθητῆ τοῦ Ἰησοῦ)

Σὲ    ἀντιδιαστολὴ  πρὸς  τοὺς  ἄλλους  ἀποστόλους,  οἱ
ὁποῖοι, γιὰ  νὰ πιστέψουν, ἀρκέστηκαν  στὴν ἀκοὴν καὶ 
στὴ   θέα(σι)ν  τοῦ   ἀναστηθέντος    Ἰησοῦ,   ὁ  Θωμᾶς
ἐπεζήτησε ἐπιπλέον καὶ τὴν ἁφὴν (τὴν ψηλάφησιν,  τὴν 
πεῖραν).
               «διὰ τῆς ἐν­στάσεως ἀκριβέστερον βεβαιω­θείς,
βεβαιοτέραν καὶ τοῖς ἄλλοις ἐμποιήσειε πίστιν
                                             (Νικήτας Δαβὶδ Παφλαγὼν)
                  «ἐπίμεινον, ὦ Θωμᾶ, ἐπίμεινον τῇ καλῇ σου 
ἀπιστίᾳ [ ]  ἀ­πίστησον,  ἀπίστησον ἔτι καὶ  μᾶλλον, ἵνα 
πιστεύσω  βεβαίως ἐγὼ  [ ]  Σοῦ γὰρ ἀπιστοῦν­τος,  ἐγὼ 
πιστεύειν διδάσκομαι»
                                                  (Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη στο υψηλής λογοτεχνικής ποιότητας ηλεκτρονικό περιοδικό Culture Book μέσω του συνδέσμου:

https://www.culturebook.gr/meletes-dokimia/thomas-o-apistos-h-h-kali-kai-xrisimi-apistia-tou.html?fbclid=IwAR0A1y-bEr13I3bjyCWmXPT34_VnuBfynVXWtU00I22cadPgG6O0lWeDcfU

Δημοσιεύθηκε στην Νέα και χαρακτηρίσθηκε , , , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.