Μαθήματα

Από τα παρακάτω μαθήματα επιλέγονται 12

–Ρητορική: ιστορία, θεωρία και πράξη [Rhetoric: history, theory and practice]

Δημιουργική γραφή και ρητορική πράξη (για μαθητές και ενηλίκους) [Creative writing and rhetorical practice]

Γλωσσική ποικιλία και σχηματικός λόγος [Language variation and figurative speech]

Η Γλώσσα στα κείμενα (κριτική ανάλυση λογοτεχνικών, δημοσιογραφικών κ.ά. κει­μένων) [Critical discourse analysis (literary, journalistic etc. texts)]

–Αφηγηματική ρητορική και εικόνα (λογοτεχνία, καλές τέχνες) [The rhetoric of narrative and the visual arts]

–Πολιτική και Δικανική Ρητορική  [Political and legal rhetoric]

–Φιλοσοφικός λόγος και ρητορική [Philosophy and rhetoric]

–Παιδαγωγική επιστήμη και ρητορική [Pedagogy and rhetoric]

• –Γλώσσα και ιδεολογία στην Ποίηση και την Πεζογραφία [Language and ideology in literature (poetry and prose)]

–• Πειθώ και Ρητορικό Επιχείρημα στην πράξη [Persuasive argumentation as a cultural practice]

–• Μοντερνισμός και μεταμοντερνισμός (λογοτεχνία, τέχνη, πολιτισμός) [Modernism and postmodernism in literature, culture and the arts]

–• Γλωσσική εκπαίδευση και επικοινωνιακές δεξιότητες [Teaching language and communication skills]

–• Γλώσσα και εικόνα στη διαφήμιση [Visual and verbal rhetoric in advertising]

–• Ρητορική και ΤΠΕ στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες [Rhetoric and ICT in humanities]

–• Φωνητική, ορθοφωνία και υπόκριση [Phonetics, speech training and acting]

–• Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας [Research methodology in humanities and so­cial sciences].

Υποχρεωτική είναι και η Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας [Master’s  thesis]