ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΔΔΠΜΣ

«ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ρητορική: Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» σε συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Zoom την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 16:00΄-18:00΄μ.μ.

Η ημερομηνία της συνέντευξης είναι αποκλειστική.

Για τη συμμετοχή σας στη συνέντευξη, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη τις οδηγίες

που ακολουθούν:

Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 θα συνδεθούν στη διαδικτυακή συνέντευξη οι υποψήφιοι/ες που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως Φ, με την ακόλουθη σειρά:

16:00 μ.μ. Οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α έως Μ.

17:00 μ.μ. Οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Ν έως Φ.

Σημείωση: Οι σχετικοί σύνδεσμοι θα αποσταλούν στους υποψηφίους στο email που έχουν δηλώσει.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Νέα και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.