Γεωργία (Τζίνα) Καλογήρου

Τηλέφωνο: +30 210 3688059 emailgkalog[at]primedu.uoa[dot]gr Διεύθυνση: Ναυαρίνου 13Α , 10680, Αθήνα

Σπουδές

Διδακτορική Διατριβή: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  1988-1994. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ζητήματα Ερμηνείας και Διδακτικής στο Έργο του Γιάννη Ρίτσου (Η περίπτωση του Εικονοστασίου Ανωνύμων Αγίων)».

Προπτυχιακές Πανεπιστημιακές Σπουδές: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  1984-1988, Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Μέλος ΔΕΠ του ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ από το 1996 (Καθηγήτρια από το 2013).
 • Ωρομίσθια Επιστημονική Βοηθός (άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2083/92) στον Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΤΔΕ, 1994.
 • Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος (ΕΜΥ), Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1988-1994.
 • Δασκάλα σε ιδιωτικά ΙΕΚ (1989-1993).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διδακτική της Λογοτεχνίας / Λογοτεχνική Εκπαίδευση.
 • Νεοελληνική λογοτεχνία, ποίηση και πεζογραφία (20ός αι.).
 • Σχέσεις Λογοτεχνίας και Καλών Τεχνών / Δια-καλλιτεχνική Ποιητική.
 • Θεωρία και διδακτική αξιοποίηση της «έκφρασης».
 • Θεωρίες ανάγνωσης / Θεωρίες της αναγνωστικής ανταπόκρισης.
 • Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο και εικονοβιβλίο.

Διδασκαλία μαθημάτων

Α) Προπτυχιακό επίπεδο

α) «Διδακτική της Λογοτεχνίας».

β) «Λογοτεχνία και Εκπαίδευση» (Το μάθημα διδάσκεται στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο).

γ) «Το Βιβλίο στην Εκπαίδευση»

δ) «Νεοελληνική Ποίηση και Πεζογραφία, 19ος -20ός αι.» (σε συνεργασία με την Καθηγήτρια κ. Β. Πάτσιου, από το ακαδ. έτος 2013-2014 έως το ακαδ. έτος 2015-16).

ε) «Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους» (σε συνεργασία με την Καθηγήτρια κ. Β. Πάτσιου, από το ακαδ. έτος 2013-2014 έως το ακαδ. έτος 2015-16).

στ)«Ειδικά θέματα Θεωρίας και Διδακτικής του Λογοτεχνικού Βιβλίου για παιδιά»

Β) Μεταπτυχιακό επίπεδο

α) «Διδακτική της Λογοτεχνίας»

β) «Θεωρίες Ανάγνωσης»

γ) «Παράδοση και Νεοτερικότητα στη Λογοτεχνία»

Γ) Διδασκαλία στο Μαράσλειο  Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (1996-2011)

Τα μαθήματα «Νεότερη Ποίηση», «Διδακτική της Λογοτεχνίας».

Ερευνητικά προγράμματα

Επιστημονική υπεύθυνη σε 2 ελληνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και συμμετοχή σε άλλα 5 ελληνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα:

 • «Η αξιοποίηση της εικόνας στη διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου» (Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ερευνητικό Πρόγραμμα «Καποδίστριας», κωδ. αρ. 70/4/6444).
 • «Μελέτη και Διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Έρευνα, συγγραφή μελετήματος, παραγωγή υλικού» (σε συνεργασία με την Β. Πάτσιου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

 • Κριτής του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Pedagogical Studies.Social, educational and arts issues(ISSN 2083-179X  e-ISSN 2449-8)
 • Ανάληψη της διοργάνωσης και διοργάνωση του ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου The Child and the Book 2014.
 • Departmental Coordinator για 9  διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus με πανεπιστημιακά ιδρύματα από 7 χώρες (Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχία, Νορβηγία, Τουρκία, Φινλανδία).
 • Temporary Senior Research Visiting Fellow στο De­partment of Byzantine and Modern Greek Studies του King’s College London (2008-2009).
 • Μέλος της κριτικής επιτροπής για την απονομή των  λογοτεχνικών βραβείων  του      Αναγνώστη»  στην κατηγορία του παιδικού βιβλίου.
 • Συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ): Μέ­λος Τρι­με­λούς Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής του ΙΚΥ για τη χο­ρή­γη­ση  υποτροφιών εξω­τε­ρι­κού στο γνω­στι­κό αντι­κεί­με­νο «Δι­δα­κτι­κή της Λο­γο­τε­χνί­ας», Επόπτρια Σπουδών Υποτρόφων Εξωτερικού (2002-2008).
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του IInd International Meeting of Portuguese Language Teaching, College of Education, Polytechnic Institute of Coimbra, Πορτογαλία, 2011.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας- Κολλέγιο Αθηνών, 4-6 Οκτωβρίου 2013.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «Λογοτεχνία και Διαπολιτισμικές διαδρομές», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Trakya University,Τουρκία, κ.ά., 30-31 Μαΐου 2013.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2nd International Conference on Teaching Literature in English for Young Learners: FOSTERING CULTURAL AWARENESS (Facultat de Magisteri at the UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, Ισπανία, Μάιος του 2015 ).
 • Πρόσκληση για διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του  Bergen University College, Μάρτιος 201
 • Επισκέπτρια-ερευνήτρια στη Φιλοσοφική  Σχολή του Ελεύ­θε­ρου Πα­νε­πι­στημίου των Βρυ­ξελ­λών (Université Libre de Bruxelles), διδασκαλία στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (2001-2002).
 • (σε συνεργασία με τον καθηγητή Κώστα Μαλαφάντη), εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Maps in Children’s Literature ,που διοργανώνει το Bergen University College σε συνεργασία με το University of   Tübingen , Bergen March 12-13, 2015.Θέμα εισήγησης: «Literature as an imaginative map of the Universe: aspects in travel literature for children and young adults».

Δημοσιεύσεις

7 βιβλία, 7 επιμέλειες βιβλίων / αφιερωμάτων και άνω των 150 δημοσιεύσεων σε συλλογικούς τόμους, ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Α) Βιβλία και κεφάλαια σε Βιβλία (ελληνικά και διεθνή)

Τέρψεις και Ημέρες Ανάγνωσης. Μελετήματα για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο, Αθήνα: Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, 1999, β΄ έκδοση 2002.

Τέρψεις και Ημέρες Ανάγνωσης, τόμος Β΄, Αθήνα: Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, 2003.

Λογοτεχνικά Βιβλία στην Προσχολική Αγωγή, Δ. Αναγνωστοπούλου, Τζ. Καλογήρου, Β. Πάτσιου, Αθήνα: Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, 2001.

«Οι περιπέτειες της αφήγησης και η αφήγηση μιας ιστορίας: Απόπειρα προσέγγισης της Αλληλογραφίας του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου», στον τόμο Ι.Μ. Πα­να­γι­ω­τόπουλος, Αλληλογραφία (μυθιστόρημα), φιλολογική επιμέλεια Θ. Πυλαρινός, κριτική προσέγγιση Τζ. Καλογήρου, Αθήνα: Εκδόσεις της Σχο­λής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, 2003, σσ. 123-174.

Τίτλος κεφαλαίου: «“Με ανόμοια νήματα θα πλέκουμε το υφάδι η μια στιγμή στο φως και η άλλη στο σκοτάδι”: η συνάντηση Ποιητή και Ζωγράφου (Η Κοίμηση και η Ανάσταση των Σωμάτων του Δομήνικου)», στο βιβλίο των Ευρ. Γαραντούδη – Τζ. Καλογήρου – Κ. Κωστίου – Θ. Πυλαρινού, Το αειθαλές παιδί. Τέσσερεις κριτικές προσεγγίσεις στην ποίηση του Μανόλη Πρατικάκη, Αθήνα: Καστανιώτης, 2007, σσ. 99-147.

The Phantom of the Icon: Reading and Teaching Ekphrasis in Poetry, (Υπό έκδοση [250σσ.]).

Β) Επιμέλειες βιβλίων

Λογοτεχνία στο Σχολείο: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, επιμέλεια Τζ. Καλογήρου [σε συνεργασία με την Κ. Λαλαγιάννη],  εισαγωγή Α. Κατσίκη-Γκίβαλου, Αθήνα: τυπωθήτω / Γ. Δαρδανός, 2005. 

Tο Εικονογραφημένο Βιβλίο δεν είναι μόνο για Μικρά Παιδιά. Συμβολή στην Έρευνα και στη Μελέτη της Τέχνης και της Τεχνικής της Εικονογράφησης (υπό την αιγίδα του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου), επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγικό σημείωμα Τζ.Καλογήρου, Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2006.

Φιλαναγνωσία και Σχολείο (σε συνεργασία με τους Α. Κατσίκη-Γκίβαλου, Α. Χαλκιαδάκη), Αθήνα: Πατάκης, 2008.

Μαύρο και Λευκό: Ο Φυλετικός Ρατσισμός στο Σύγχρονο Βιβλίο για Παιδιά (Αφιέρωμα με διεθνείς συμμετοχές), στο ηλεκτρονικό περιοδικό για την Παιδική Λογοτεχνία ΚΕΙΜΕΝΑ, 2009, τεύχ. 9, διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?view=article&catid=53%3Atefxos9&id=156%3Amavro-efko&option =comcontent&Itemid=88. Επιμέλεια και εισαγωγικό σημείωμα (editorial) Τζ. Καλογήρου.

Μ. Benton – G. Fox, Η Διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Από Εννέα έως Δεκατεσσάρων Ετών. Μετάφραση, επιμέλεια, προσαρμογή στα ελληνικά Τζ. Καλογήρου [σε συνεργασία με τη Δ.Γ. Μπεχλικούδη], επιστημονική επιμέλεια Τζ. Καλογήρου, Αθήνα: Εκδό­σεις της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου (Υπό έκδοση).

L.M. Rosenblatt, Ο Αναγνώστης, το Κείμενο και το Έργο. Η συναλλακτική θεωρία του λογοτεχνικού έργου, επιστημονική επιμέλεια-εισαγωγή Τζ. Καλογήρου, μετάφραση στα ελληνικά Κ. Δεσποινιάδης, Αθήνα: Gutenberg / Γ. Δαρδανός & ΣΙΑ Ε.Ε., ISBN 978-960-01-1566-6 (Υπό έκδοση).

Η Δύναμη της Λογοτεχνίας: Διδακτικές προσεγγίσεις – Αξιοποίηση διδακτικού υλικού (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο), εισαγωγή και επιστημονική επιμέλεια Β. Πάτσιου – Τζ. Καλογήρου, Αθήνα: Gutenberg / Γ. Δαρδανός & ΣΙΑ Ε.Ε., 2013, 326σσ.

Β) Εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

«L’ensignement des grands auteurs dans les écoles élémentaires de la Grèce: Lecture et reaction», Repères, no 32, 2005, special issue «Les frontières de la littérature telle qu’elle s’enseigne», edited by Catherine Tauveron and  Danielle Dubois-Marcoin, 115-122.

«Giving shape to “airy nothing”. Poetics and reception of the open work in contemporary children’s literature (Prince or Princess?)», peer-reviewed international journal Neohelicon XXXVI (2009) 1, 35-43.

 [in association with K.D. Malafantis ]: «Do I dare / disturb the universe? Critical Pedagogy and the ethics of resistance to and engagement with literature», The Journal for Critical Education Policy Studies (JCEPS), ISSN 1740-2743, vol. 10, n. 1, April 2012, διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: www.jceps.com/index.php &issueID=19.

[σε συνεργασία με την Β. Οικονομοπούλου], «The Blending of Real and Unreal. History, Culture, Folklore and Fantasy in Contemporary Greek children’s fictiοn», στον τόμο Realismo Social y Mundos Imaginarios: Una Convivencia para el Siglo XXI, J. Santiago Fernαndez Vαzquez, A. Labra  Cenitagoya, E. Laso y Leon (eds.), Universidad Alcala 2003, σσ. 295 -308.

«Le crépuscule des héros: Mythe et ethos dans la Quatrième Dimension de Yannis Ritsos», στον τόμο Le Mythe d’ Hélène, sous la direction de M. Broze, L. Couloubaritsis et al., Éditions Ousia 2003, σσ. 269-284.

«Ο αφηγηματικός λόγος και η ύφανση της αφήγησης στο Εικονοστάσιο Ανωνύμων Αγίων», στον τόμο Γιάννης Ρίτσος: ο Ποιητής και ο Πολίτης (εισηγήσεις Διεθνούς Συνεδρίου), επιμέλεια Αικ. Μακρυνικόλα, Στρ. Μπουρνάζος, Αθήνα: Κέδρος-Μουσείο Μπενάκη, 2008, σσ. 376-394.

[σε συνεργασία με τον Θαν. Νάκα]: «Patterns of Word and Phrase Repetition as Linguistic Universalia in Folktales», Proceedings of 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research / ISFNR, Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations, Athens, 21-27 June 2009, τυπώνεται).

[σε συνεργασία με τον Θαν. Νάκα]: «Τυπολογία του οξύμωρου» (“Typology of the Oxymoron”), Proceedings of the 9th International Conference on Greek Linguistics (ICGL 9), 29-31 October 2009 / Chicago, Illinois, USA, editors K. Chatzopoulou (University of Chicago), Al. Ioannidou (The Graduate Center, CUNY), S. Yoon (University of Chicago), (ISSN 2225-899X), σσ . 332 -346.

[σε συνεργασία με την Σ. Χατζηδημητρίου-Παράσχου]: «Το ξύπνημα και το ταξίδι: Νεαρές ηρωίδες ταξιδεύουν σε αναζήτηση της ταυτότητας», Δ΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Γρανάδας, «Ταυτότητες στον Ελληνικό Κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)», Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Universidad de Granada (Facultad de Filosofía y Letras & Facultad de Biblioteconomía y Documentación), Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada και Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010. Δημοσιευμένο στα ηλεκτρονικά πρακτικά, επιμέλεια Κωνσταντίνος Α. Δημάδης, τόμ. Δ΄, (ISBN 978-960-99699-3-2) Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα 2011, σσ. 315-328: http://www.eens.org/EENS_congresses/2010/ ChatzidimitriouParaschou_Sofia_Kalogirou_Tzina.pdf?PHPSESSID=sacv5fhj6o4v8e038ri29omvg1.66

[in association with V. Economopoulou]: «Intertextuality, Intertextual Readings and Literature Teaching: From Theory to Practice», Proceedings of the IInd International Meeting of Portuguese Language Teachers 2012, published by EXEDRA Journal, σ. 179-187: http://www.exedrajournal.com/ exedrajournal/wp-content/uploads/ 2013/01/14-numero-tematico-2012.pdf.

«Light and Silence: Teaching approaches to Vermeer’s Women through Painting and Poetry», Proceedings of the I International Conference, Teaching Literature in English for Young Learners, Facultat de Magisteri, Departament de Didàctica de la Llingua I la Literatura, University of València, 2012, σσ. 126-132.

[σε συνεργασία με την Β. Οικονομοπούλου]: «Questioning Identities through War: Representations of victimized children in contemporary picturebooks for young readers», στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο The Child and the Book 2011, Picture books of the new millennium, Oslo, 8-12 April 2011, στον τόμο National Identity in Picturebooks of the New Millenium, edited by Åse Marie Ommundsen, Oslo: Novus Publishing LLC, 2013, σσ. 147-164.

[σε συνεργασία με την Β. Οικονομοπούλου]: «Η ποιητική του καρναβαλιού και η αισθητική της “έκφρασης” στο μυθιστόρημα της Ευγενίας Φακίνου Ζάχαρη στην Άκρη», Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Λαϊκός Πολιτισμός και Έντεχνος Λόγος (Ποίηση-Πεζογραφία-Θέατρο), τόμ. Α΄, Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας / Ακαδημία Αθηνών, 2013, σσ. 497-510.

[in association with K.D. Malafantis]: «Negotiating Miranda’s vision in the classroom: Critical Encounters with Literature. From Archetypal Symbolism to Dystopian Fantasy”, in:  Thinking through Children’s Literature in the Classroom, edited by Luis S. Villacañas de Castro, Cambridge: Cambridge Scholar Publishing, 2013, σσ. 131-149.