Ιορδάνης Κουμασίδης

Ο Ιορδάνης Κουμασίδης είναι διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διδάσκει σε πανεπιστημιακό επίπεδο από το 2015 μαθήματα σχετικά με τη φιλοσοφία, τη θεωρία λογοτεχνίας και τη δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει τέσσερα βιβλία και τρεις μεταφράσεις.

email επικοινωνίας: ikoumas@primedu.uoa.gr

Κατοικοεδρεύει στο https://uoa.academia.edu/IordanisKoumasidis και στο https://oilexeiskaitapragmata.wordpress.com/