Σπυριδούλα (Λήδα) Τσενέ

Δρ. Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού

email: ltsene@gmail.com

Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα

 1. Προσωπικά στοιχεία
 2. Σπουδές και τίτλοι σπουδών
  1. Ειδικές Εκπαιδεύσεις/Πιστοποιήσεις
  2. Άλλες δεξιότητες
 3. Υποτροφίες
 4. Ερευνητικό-ακαδηµαϊκό έργο-δηµοσιεύσεις
  1. Διδακτορική Διατριβή
  2. Βιβλία-Μονογραφίες
  3. Συµµετοχή σε συλλογικούς τόµους
  4. Συµµετοχή σε ακαδηµαϊκά journals µε κριτές
  5. Συµµετοχή σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές
  6. Συµµετοχή σε συνέδρια µε κριτές
   1. Δηµιουργική Οικονοµία & Επιχειρηµατικότητα
   2. Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων
   3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
   4. Ψηφιακά Μέσα, Δηµοσιογραφία και Αφήγηση
   5. Ο ρόλος της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης
  7. Συµµετοχή στη διοργάνωση συνεδρίων/ηµερίδων
  8. Ετεροαναφορές
  9. Άλλες δηµοσιεύσεις
  10. Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού
 5. Διδακτική Εµπειρία

5.1. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία

5.2 Διδακτική εµπειρία σε άλλους οργανισµους

 • Επιβλεπτική Εµπειρία: Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές Εργασίες (MA)
 • Διοικητική Εµπειρία
 • Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα
 • Επαγγελµατική εµπειρία
 • Επιµέλεια εκθέσεων και πολιτιστικών έργων
 • Εµπειρία στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
 • Συµµετοχή σε διεθνείς ενώσεις-φορείς

1.      Σπουδές και τίτλοι σπουδών

α. Διδακτορικό Δίπλωµα

Τίτλος: Η κοινωνική ευθύνη των Μέσων. Ένα νέο παράδειγµα ευθύνης στην εποχή των συµµετοχικών Μέσων (web 2.0). Στάσεις και αντιλήψεις στην Ελλάδα.

Γνωστικό Αντικείµενο: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακά Μέσα.

Έτος απόκτησης: 2010

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα/ Τµήµα: Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού.

β. Πτυχίο

Τίτλος: Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού

Γνωστικό Αντικείµενο: Επικοινωνία, Μέσα, Πολιτισµός

Έτος απόκτησης: 2002

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα/ Τµήµα: Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού.

1.1     Ειδικές Εκπαιδεύσεις/Πιστοποιήσεις

α. Course Diploma

ΤίτλοςCorporate Social Responsibility: An Organisational Perspective

Γνωστικό ΑντικείµενοCorporate Social Responsibility, Business and Management Models, Stakeholder Theory.

Έτος απόκτησης: 2004

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα/ Τµήµα: Copenhagen Business School. Department on Communication and Management.

β. Εντατικό σεµινάριο Πολιτιστικής Διαχείρισης

Τίτλος: Formation de Management Culturel.

Γνωστικό Αντικείµενο: Πολιτιστική διαχείριση, πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο.

Έτος απόκτησης: 2007

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα/ Τµήµα: L’ Echanger et AMUNI Paris.

γ. Πιστοποιητικό Παρακολουθήσης

ΤίτλοςInstitute of US Culture and Society

Γνωστικό Αντικείµενο: Πολιτιστική και κοινωνική ποικιλοµορφία στις ΗΠΑ

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα/ Τµήµα: NYU Steinhardt. Steinhardt School of Culture, Education and Human Development. Multinational Institute of American Studies.

Έτος απόκτησης: 2015

δ. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

ΤίτλοςDesigning Digital Strategies

Γνωστικό Αντικείµενο: Ψηφιακή Επικοινωνία για πολιτιστικούς οργανισµούς

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα/ ΤµήµαBritish Council and Arts Marketing Association.

Έτος απόκτησης: 2016

ε. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Τίτλος: Sustainable Cultural Management

Γνωστικό Αντικείµενο: Βιωσιµότητα και αειφορία στις πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα/ Τµήµα: ΜΙΤΟΣ21, Julie’s Bicycle, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Έτος απόκτησης: 2016

ζ.Πιστοποίηση

Τίτλος: Πιστοποίηση στην Ανοικτή και Εξ’Αποστάσεως Εκπαίδευση

Γνωστικό Αντικείµενο: Μεθοδολογίες διδασκαλίας στην εξ’αποστάσεως εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα/ Τµήµα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

Έτος απόκτησης: 2016

η.Πιστοποίηση

Τίτλος: Πιστοποίηση στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών του ΕΑΠ

Γνωστικό Αντικείµενο: Αξιοποίηση των ΤΕΠ στην εκπαίδευση Εκπαιδευτικό Ίδρυµα/ Τµήµα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Έτος απόκτησης: 2016

θ. Πιστοποίηση

Τίτλος: Πιστοποίηση στην Ανοικτή και Εξ’Αποστάσεως Εκπαίδευση

Γνωστικό Αντικείµενο: Μεθοδολογίες διδασκαλίας στην εξ’αποστάσεως εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα/ Τµήµα: Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου

Έτος απόκτησης: 2020

 1. Άλλες δεξιότητες

Άπταιστη χρήση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.

Πολύ καλή χρήση (γραπτή και προφορική) της Γαλλικής και Ισπανικής γλώσσας. Άπταιστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Social Media Management (Facebook Ads/Google Ads) WordPress

Άπταιστη διαχείριση σουίτας Office (Word, Powerpoint, Excel)

Άπταιστη διαχείριση σουίτας iWork (Pages, Keynote, Numbers)

Εξοικείωση µε περιβάλλοντα AR (genARate studio)

Χρήση Scratch Geolocation apps

Εξοικείωση µε AI tools για websites building/digital marketing

2.  Υποτροφίες

Υπότροφος Ιδρύµατος Λάτση 1998-2002

Υπότροφος Amunì and l’Echangeur για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα Melopee #4 για την εκπαίδευση πολιτιστικών διαχειριστών (2007) (επιλογή από 46 αιτήσεις από όλη την Ευρώπη για 15 θέσεις)

Research Fellow, Kyoto Seika University, Faculty of Manga, Japan (2013)

U.S. State Department, Study of the U.S. Institute on U.S. Culture and Society hosted by New York University (2015) (επιλογή από περισσότερες από 100 αιτήσεις από όλο τον κόσµο για 15 θέσεις)

START – Create Cultural Change. Robert Bosch Stiftung, Goethe-Institut Thessaloniki (2016)

Υπότροφος του Heinrich Böll Stiftung Greece για την παρακολούθηση του σεµιναρίου Sustainable Cultural Management (2016)

Υπότροφος Digital Sherlocks (2020-2021) Atlantic Council, Digital Forensic Research Lab για ειδική εκπαίδευση σε τεχνολογικά εργαλεία fact checking και αντιµετώπισης του disinformation/ misinformation.

3.    Ερευνητικό- Ακαδηµαϊκό Εργο- Δηµοσιεύσεις

3.1  Διδακτορική Διατριβή

Τίτλος: Η κοινωνική ευθύνη των Μέσων. Ένα νέο παράδειγµα ευθύνης στην εποχή των συµµετοχικών Μέσων (web 2.0). Στάσεις και αντιλήψεις στην Ελλάδα.

Γνωστικό Αντικείµενο: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακά Μέσα.

Έτος απόκτησης: 2010

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα/ Τµήµα: Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού.

3.2  Βιβλία- Μονογραφίες

 1. (Under Review) Tsene L., Digital Inequalities during the pandemic and the need for media literacy in marginalised communities. Palgrave
  1. Ιορδάνογλου, Δ., Τσακαρέστου Μ., Τσενέ, Λ., Λέανδρος Ν., Ιωαννίδης, Κ. (2016). Ηγέτες

του Μέλλοντος. Αθήνα, Πεδίο.

 • Τσακαρέστου Μ., Τσενέ, Λ., Παπαφλωράτος, Τ. (2013). CSR Lexicon. Αθήνα, Direction.
  • Τσενέ Λ. (2012). Από την κρίση των ΜΜΕ στα social media. Αθήνα, Αιώρα.

4.3.  Συµµετοχή σε συλλογικούς τόµους

 1. (Under Review) Tsene, L. (2021) “From Citizen Journalism to Journalism for Citizens: Impactful Social Journalism”. Κεφάλαιο στο βιβλίο, Journalism and Political Communication in Emerging Media Markets, edited by M. Takas and S. Iordanidou, Palgrave.
  1. (In Press) Tsene, L (2021). “Why do we need trained journalists? The need of an improved training for media professionals and the responsibility of media companies”. Κεφάλαιο στο βιβλίο, 6+1 Proposals for the Future of Journalism: Reflections and approaches through a European perspective, edited by S. Iordanidou & C. Dagoula Intellect.
  2. Tsene L., Briana M. (2019). “CSR Wave: Social Impact as a Spillover Effect of a Brand’s Crisis Communication Strategy- The case of Lidl Hellas.” Κεφάλαιο στο

βιβλίο: Cases on Corporate Social Responsibility and Contemporary Issues in Organisations, edited by A. Antonaras and P. Dekoulou. IGI Global.

 • Tsene, L. (2019). “Storytelling to Engage Innovation and Transform Education: The “Writing with Pictures” Case”. Κεφάλαιο στο βιβλίο Lessons Drawn. Essays on the Pedagogy of Comics and Graphic Novels, edited by D. Seelow, McFarland Publications.
  • Τσενέ, Λ. (2018). “Τα cool comics για τον µιντιακό εγγραµµατισµό”. Κεφάλαιο στο βιβλίο “Εγγραµµατισµός στα Μέσα σε επιµέλεια Σ. Ιορδανίου και Σ. Παπαδηµητρίου. Μεταµεσονύκτιες Εκδόσεις.
  • Tsakarestou, B,, Tsene, L., Iordanoglou, D., Ioannidis, K, Briana, M. (2018). “Leading Entrepreneurial Youth: Leadership and Entrepreneurial Skills for Shaping the Markets and the Jobs Landscape in Mobile and Collaborative Economy.” Κεφάλαιο στην έκδοση Perspectives on Youth 4th Issue: Youth Participation in a Digitalised World. Youth Partnership. Council of Europe European Union
  • Τσενέ, Λ. (2017). “Η πολιτιστική επιχειρηµατικότητα και οι δηµιουργικές βιοµηχανίες ως καταλύτης του destination branding” Κεφάλαιο στο συλλογικό τόµο Με αφορµή την Κρήτη: Από το place branding στην ταξιδιωτική δηµοσιογραφία, σε επιµέλεια Σ. Ιορδανίδου. Advanced Media Institute- Μεταµεσονύκτιες Εκδόσεις.
  • Tsene, L., Tsakarestou, B. (2015). “Media Responsibility 2.0”. Κεφάλαιο στο βιβλίο Corporate Social Performance: Paradoxes, Pitfalls and Pathways to the Better World, Information Age Publishing
  •    Tsene, L. (2015). “Digital Media, Social Networks & the Changing Face of Journalism”. Συµβολή στο Model Curricula For Journalism Education. UNESCO Series on Journalism Education. UNESCO, σελ. 107-124
  • Tsene, L. (2014). “Cultural entrepreneurship and cultural startups: The Case of Greece”. Κεφάλαιο στο ACCESS TO CULTURE PLATFORM “Rethinking education: empowering individuals with the appropriate educational tools, skills and competencies, for their active cultural, political and economic participation in society in Europe and beyond”, ENCATC
  • Τσακαρέστου, Μ., Τσενέ, Λ (2011). “Προσδιορίζοντας την πολιτική συµµετοχή και παρέµβαση των πολιτών στην εποχή των κοινωνικών δικτύων”. Κεφάλαιο στο βιβλίο Δηµοκρατία και ΜΜΕ, Αθήνα: Λιβάνης
  • Τσενέ, Λ. (2010). “Ηθικά Διλήµµατα στη Δηµοσιογραφία: από τα Comics στην Πραγµατικότητα”. Κεφάλαιο στο «Θέα από Ψηλά: Φαντασία και Αφήγηση στα Comics» Ηλίβατον.

4.4 Δηµοσιεύσεις σε ακαδηµαικα journals µε κριτές

 1. Iordanoglou, D., Tsakarestou, B., Tsene, L., Ioannidis, K. (2014). “The development of an innovative leadership training programme for European young professionals in times of crisis”. Procedia- Social and Behavioural Sciences 156 (2014) 102-105, Elsevier.
 • Iordanidou, S. & Tsene, L. (2014). “The Role of Distance Learning in Journalism: Pre- liminary Findings from Journalists’ Perspectives”. Media Studies, Τεύχος 9 σελ..43-60

4.5. Συµµετοχή σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές

 1. Tsene, L., Iordanidou, S. (2019). “Redefining Journalism: Practicing and Teaching Journalism in Greece today”. Πρακτικά Συνεδρίου 5th World Journalism Education Con- gress(Παρίσι, 9-12 Ιουλίου)
 2. Iordanidou, S., Tsene, L. & Kyritsis, M, (2016). “New learning skills for journalists in the digital era through open and e-learning platforms: the case of Greece and Cyprus”. Στο “Medias Numeriques & Communications Εlectronique, 4thIntenational Confer- ence Université du Havre, Actes du Colloque International”, Γαλλία: Université du Havre, σελ. 305-315
 3. Tsene, L, Tsakarestou, B. (2014). “Collaborative Comics Storytelling as a tool for fos- tering leadership skills”. Πρακτικά Συνεδρίου 7th Art of Management Conference: CBS: Creativity and Design. (Copenhagen Business School, 2014)
 4. Tsakarestou, B., Pogner, K.H., Tsene, L., Miliopoulou, Z. (2014). “Cities as platforms for co- creating experience-based business and social innovations. An experimental ap- proach”. Εισήγηση στο 7th Art of Management Conference: CBS: Creativity and Design. (Copenhagen Business School, 2014)
 5. Τσενέ, Λ. (2009). «BBC Ouch!: Ένα Mοντέλο Eυθύνης των Μέσων απέναντι στα Άτοµα µε Αναπηρία”. Στο Πρακτικά Συνεδρίου «ΜME και Άτοµα µε Αναπηρία». ΓΓ Ενηµέρωσης-ΓΓ Επικοινωνίας.

4.6  Συµµετοχή σε συνέδρια µε κριτές

4.6.1  Ψηφιακά Μέσα, Δηµοσιογραφία και Αφήγηση

 1. Tsene, L, Linardaki, C., Valsamidou, L. (2019). “Do news matter? A survey on how Greek teenagers relate to (fake) news”. Παρουσίαση στo TWG Children, Youth Media: Children’s Online Worlds, Digital Media and Digital Literacy International Conference που διοργάνωσε το τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων του ΕΚΠΑ (Αθήνα, 24-25 Μαϊου)
 2. Tsene, L., Iordanidou, S. (2019) “What is in a name? The quest of defining journalism”. Παρουσίαση στo 15th Conference of the Global Communication Association µε τιτλο Media, Politics, Migration, and Education in the Digital Age (Αθήνα, 12 Μαϊου)
 3. Τσενέ, Λ., Ιορδανίδου, Σ. (2018) “Η δηµοσιογραφία σε κρίση: τάσεις και αντιλήψεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ένα νέο παράδειγµα κριτικής δηµοσιογραφίας” Παρουσίαση στο συνέδριο “Media, Polis, Agora: Journalism & Communication in the digital era” που διοργανώηκε στο πλαίσιο AMI retreat 2018 (Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτέµβρίου).
 4. Tsene, L., Saridaki, M., Tsakarestou, B., Roinioti, H. (2014) “Playful Transmedia Story- telling: The case of Petite Pouccette”. Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Digital Storytelling: Digital Storytelling in times of Crisis που διοργάνωσε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Αθήνα, 2014).
 5. Τσενέ, Λ. (2012). “Social TV: χαρακτηριστικά, προκλήσεις και περιορισµοί. Εισήγηση στο Συνέδριο Από τη Δύναµη του Μέσου στο Τέλος της Τηλεόρασης Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού.
 • Τσενέ, Λ. (2011). «Δηµοσιογραφική Αφήγηση στη Νέα Ψηφιακή Εποχή: Δηµιουργώντας Συλλογικές Ιστορίες». Εισήγηση στο Συνέδριο «Η Κρίση του Τύπου. Η δύσκολη µετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή» που διοργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήµιο. (Αθήνα, 25-26 Μαίου).
 • Tsene, L. (2011). “Using comics storytelling to engage innovation and creativity net- works inside and outside classrooms”. Εισήγηση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Σηµειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας: Από τη Θεωρία στην Πράξη που διοργάνωσε το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών. (Λεµεσός, 2011)
 • Τσακαρέστου, Μ., Τσενέ, Λ. (2010). “Προσδιορίζοντας εκ νέου την πολιτική συµµετοχή και παρέµβαση των πολιτών στην εποχή των κοινωνικών δικτύων” Εισήγηση στο Συνέδριο Δηµοκρατία και ΜΜΕ που διοργάνωσαν το Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης,Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και ΜΜΕ- Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσµών, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού.(Θεσσαλονίκη, 2010).
 • Τσακαρέστου, Μ., Τσενέ, Λ. (2007). “Έρευνα: Στάσεις και αντιλήψεις των φοιτητών του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου για τα άτοµα µε αναπηρία και τη σχέση τους µε τα Μέσα”. Εισήγηση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Άτοµα µε Αναπηρία και ΜΜΕ που διοργάνωσε η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας (Αθήνα, 2007).

4.6.2  Δηµιουργική Οικονοµία & Επιχειρηµατικότητα

 1. Τσενέ, Λ., Μπριάνα Μ., Χρήστου, Α. (2017). “Δηµιουργικές Βιοµηχανίες: Καταλύτης για τη διαδικασία σηµατοποίησης µιας πόλης (city branding) και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Η περίπτωση της Αθήνας”. Παρουσίαση στο 3ο Συνέδριο για τις Πολιτιστικές και Δηµιουργικές Βιοµηχανίες (Αθήνα, 3-4 Μάρτιου)
 2. Iordanoglou, D., Tsakarestou, B., Tsene. L., Ioannidis, K. (2016). “Leadership skills for fu- ture young leaders and start-up founders. A preliminary investigation” Παρουσίαση στο University Industry Interaction Conference (University Industry Innovation Network, 2016).
 3. ΤσενέΛ. (2016). «Από την Κρίση των ΜΜΕ στα Social Media». Παρουσίαση στο

«Ψηφιακή Δηµοσιογραφία: Απάντηση στην Κρίση των Μέσων Ενηµέρωσης;» που διοργάνωσαν το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δηµοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ., το Advanced Me- dia Institute και η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης (Αθήνα, 23-25 Σεπτεµβρίου)

 • Τσενέ, Λ. & Τσακαρέστου, Μ. (2015). «Επιχειρηµατική startup δηµοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή. Πειραµατισµοί για βιώσιµα επιχειρηµατικά µοντέλα επενδύοντας στο ποιοτικό περιεχόµενο, την αξιοπιστία και την κοινωνική καινοτοµία». Εισήγηση στο Συνέδριο «Μέσα, Επικοινωνιακό Σύστηµα και Βιώσιµη Ανάπτυξη» που διοργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήµιο. (Αθήνα, 6-8 Μαΐου).
 • Τσενέ, Λ., & Ιορδάνογλου, Δ. (2015). «Κρίσιµες ηγετικές ικανότητες σε παραδοσιακά και ψηφιακά Mέσα και σε δηµοσιογραφικά start ups». Εισήγηση στο Συνέδριο «Μέσα, Επικοινωνιακό Σύστηµα και Βιώσιµη Ανάπτυξη» που διοεργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήµιο. ( Αθήνα, 6-8 Μαΐου).
 • Tskarestou, B., Tsene, L., Iordanoglou, D., Ioannidis, K., Briana, M., Papafloratos, T. (2015)“Mobile Generation Next: Mobile Visual Culture(s) and Practices in the Col-

laborative Consumption and Sharing Economy Era:Key Field Research Findings in the areas of of startup entrepreneurship and gaming”. Παρουσίασηστο In- ternational Visual Sociology Association Annual Conference. (International Visual Sociology Association, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, 2015)

 • Τσακαρέστου, Μ., Τσενέ, Λ. (2015). “Συνδηµιουργώντας µια στρατηγική Destination Branding & Travel Journalism για την Κρήτη µέσα από συλλογικές αφηγήσεις”. Εισήγηση και Βιωµατικό Εργαστήριο στο #CreteRetreat2015: Destination Branding & Travel Journalism (Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, 2015)
 • Tsakarestou, B., Pogner, K.H., Tsene, L., Miliopoulou, Z. (2014). “Cities as platforms for co- creating experience-based business and social innovations. An experimental ap- proach”. Εισήγηση στο 7th Art of Management Conference: CBS: Creativity and Design. (Copenhagen Business School, 2014)
 • Τσενέ, Λ. (2014). «Δηµοσιογράφοι γνωρίστε τους δηµοσιογράφους. Peer to Peer συµβουλευτική και παραγωγή ποιοτικού περιεχοµένου». “Challenge Session” στο “In- ternational Scientific Seminar on Creative Entrepreneurship- Kefalonia Co-Creation Work- shop” που διοργάνωσαν το CCEBI/CBS Δανία, το Εργαστήρι Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστηµίου και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων -Τµήµα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. (Κεφαλλονιά, 14 Ιουνίου).
 • Τσενέ, Λ. (2010). “Comicdom Con Athens: διοργανώνοντας ένα διεθνές φεστιβάλ για comics. Διαπιστώσεις, σκέψεις και προκλήσεις” Εισήγηση στο Συνέδριο Διοργάνωση Φεστιβάλ: Τάσεις, εξελίξεις και προκλήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση που διοργάνωσαν το Πάντειο Πανεπιστήµιο και ο Δήµος Βύρωνα (16-17 Ιουνίου 2010

4.6.3  Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων

 1. Tsene, L., Iordanidou, S. (2019). “Redefining Journalism: Practicing and Teaching Journalism in Greece today”. Παρουσίαση στo 5th World Journalism Education Congress(Παρίσι, 9-12 Ιουλίου)
 2. Θεοδώρου, Ε., Χαραλάµπους, Κ., Αναστάση, Π., Μάυρου, Κ., Σπύρος, Σ., Τσενέ, Λ. (2018). “Η ενεργοποίηση της συναισθηµατικής διάστασης της κοινωνικής ένταξης µεταναστριών µητέρων και των παιδιών τους µέσα από κόµικς: το εκπαιδευτικό πρόγραµµα BONDS”. Παρουσίαση στο 15ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (Λευκωσία, 12-13 Οκτωβρίου)
 3. Τσενέ, Λ., Ιορδανίδου, Σ. (2018). “Διδάσκοντας το µιντιακό εγγραµµατισµό στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας και των fake news”. Παρουσίαση στο συνέδριο “Κοινωνία της επιτήρησης: από την κυβερνοασφάλεια στα fake news”, που διοργάνωσε το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενηµέρωσης Πανεπιστήµιο Πειραιά (Αθήνα, 27 Νοεµβρίου)
 4. Iordanidou, S. & Tsene, L. (2016). “New skills for contemporary journalists in the era of crisis. The case of Greece“. Παρουσίαση στην “the 6th European Communication Con- ference” Mediated (Dis) Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures” που διοργάνωσε ο ECREA. (Πράγα, 9-12 Νοεµβρίου).
 5. Iordanidou, S., Tsene, L. & Kyritsis, M. (2016). “New Learning Skills for Journalists in the Digital Era ThroughOpen and E-learning Platforms: the Case of Greece and Cyprus”. Παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο “Médias Numériques & Communication Élec- tronique” που διοργάνωσε το Πανεπιστήµιο της Χάβρης. (Χάβρη, Γαλλία, 1-3 Ιουνίου).
 • Τσενέ, Λ. (2016). “Τα κόµικς στην Εκπαίδευση: δηµιουργικότητα και δεξιότητες γραµµατισµού”. Διαλέξη στην Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου, ΟΕΕ Έρευνα και Διδασκαλία στη Γώσσα και Γραµµατισµό (Λευκωσία, 2016)
 • Iordanidou, S. & Tsene, L. (2015). “Shaping a New Curriculum for Journalism Studies; Preliminary Findings“. Παρουσίαση στο “the 13th Annual International Confer- ence on Communication and Mass Media” που διοργάνωσε το ATINER. (Αθήνα, 11–14 Μαΐου).
 • Iordanoglou, D., Tsakarestou, B., Tsene, L., Leandros, N., Ioannidis, K. (2014). “The Devel- opment of an Innovative Leadership Training Programme for European Young Professionals in times of Crisis”. Εισήγηση στο International Scientific Conference Economics and Management. (Riga Technical University, 2014)
 • Tsakarestou, B., Iordanoglou, D., Tsene, L., Miliopoulou, Z., Briana, M., Ioannidis, K. (2014). “Mobile Generation Next: Mobile Culture and Collaborative Consumption in web 2.0 Sharing Economy among Young Adults: Key Field Research Findings” . Εισήγηση στο Colloque Inernational et Interdisciplinaraire: Jeunes Adultes et Circulation de Biens Culturels. Persepctives Mediterraneennes. (Universite Paris 13, 2014)
 • Tsene, L., Tsakarestou, B. (2014). “Collaborative Comics Storytelling as a tool for fos- tering leadership skills”. Εισήγηση στο 7th Art of Management Conference: CBS: Creativity and Design. (Copenhagen Business School, 2014)
 • Τσενέ, Λ. (2014). Εκπαιδεύοντας µε Κόµικ. Βιωµατικό Workshop Ανάπτυξης Ηγετικών Ικανοτήτων στην Ηµερίδα Παρουσίασης των αποτελεσµάτων του ευρωπαϊκού έργου Young Leaders (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, Αθήνα, 2014).
 • Tsene, L. (2011). “Using comics storytelling to engage innovation and creativity net- works inside and outside classrooms”. Εισήγηση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Σηµειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας: Από τη Θεωρία στην Πράξη που διοργάνωσε το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών. (Λεµεσός, 2011)

4.6.4  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 1. Tsene, L., Tsakarestou, B. Papafloratos, T. (2009). “Corporate Social Responsibility and Social Media: A paradigm shift?”. Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Νέα Μέσα και Ενηµέρωση: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις που διοργάνωσε το Πάντειο Πανεπεπιστήµιο, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού (Αθήνα, 2009)
 2. Tsene, L. (2009). “BBC Ouch!: A new media responsibility model towards people with disabilities”. Εισήγηση στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Άτοµα µε Αναπηρία και ΜΜΕ που διοργάνωσε η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας. (Αθήνα, 2009).
 3. Tsene, L. (2007). “Participatory Journalism: Media, journalists and citizens in roles of mutual responsibility”. Εισήγηση στο 20th Annual Conference of European Business Ethics Network (Βρυξέλλες, 2007)
 4.   Τσενέ, Λ., Μηλιοπούλου, Ζ. (2006). “Μποµπ Σφουγγαράκης: έρευνα σε µαθητές ηλικίας 9-12 ετών για τις αναπαραστάσεις των εργασιακών συνθηκών στην αντίστοιχη τηλεοπτική εκποµπή”. Παρουσίαση στην Ηµερίδα Aναπαραστάσεις Ηθικής Και Κοινωνικής Υπευθυνότητας Στις Επιχειρήσεις Και Τα Μέσα Στα Comics” που διοργάνωσε το Πάντειο Πανεπεπιστήµιο, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού (Αθήνα, Απρίλιος, 2006)
 • Τσενέ, Λ. (2006). “Τα Comics σαν Μέσο Επικοινωνίας και σχολιασµου κοινωνικών ζητηµάτων”. Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο Πολιτισµός των ΜΜΕ/ Πολιτισµός στα ΜΜΕ που διοργάνωσε Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ. (Θεσσαλονίκη, 2006)
 • Τσενέ, Λ. (2005). “Ηθικά Διλήµµατα στη Δηµοσιογραφία. Από τα Comics στην Πραγµατικότητα”. Παρουσίαση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Κόµικς που διοργάνωσε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη, Μάιος, 2005).
 • Tsene, L. (2003). “Corporate Social Responsibility in Media Organisations”. Εισήγηση στο PhD Workshop του European Academy of Business In Society (Copenhagen Business School, November, 2003).

4.6.5  Ο ρόλος της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης

 1. Iordanidou, S. & Tsene, L. (2014). “The Role of Distance Learning Institutions in the Hybridization of the News-making Process with the Web-based Technologies: A Qualitative Analysis of Journalists’ Perspectives”. Παρουσίαση στο «12th Annual In- ternational Conference on Communication and Mass Media» που διοργάνωσε το ATINER. (Αθήνα, 12–15 Μαΐου).
 2. Iordanidou, S. & Tsene, L. (2014). “Developing Life Long Learning in a Field Undergo- ing a Paradigmatic Shift: The Role of Distance Learning Institutions and the Crisis of Journalism”. Παρουσίαση στο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο “Journalism in Transition: Crisis or Opportunity?” που διοργάνωσε ο ECREA. (Θεσσαλονίκη, 28-29 Μαρτίου).

4.7    Συµµετοχή στη διοργάνωση συνεδρίων/ηµερίδων

 1. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του υβριδικού συνεδρίου Denkraum Athens, το οποίο υλοποιήθηκε για λογαριασµό του BMW Foundation µε θέµα τη Βιωσιµότητα των Σύγχρονων Πόλεων.
 2. Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής του συνεδρίου “Media, Polis, Agora: Journalism & Com- munication in the digital era” που διοργανώθηκε στο πλαίσιο AMI retreat (Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβρίος 2018).
 3. Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής του συνεδρίου “Ψηφιακή Δηµοσιογραφία: Απάντηση στην Κρίση των Μέσων Ενηµέρωσης;» που διοργάνωσαν το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δηµοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ., το Advanced Media Institute και η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης (Αθήνα, Σεπτέµβριος 2016)
 4. Μέλος της επιστηµονικής επιστροπής του #CreteRetreat2015: Destination Branding & Travel Journalism (Κρήτη, Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, 2015)
 5. Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής της Ηµερίδας “Aναπαραστάσεις Ηθικής Και Κοινωνικής Υπευθυνότητας Στις Επιχειρήσεις Και Τα Μέσα Στα Comics” που διοργάνωσε το Πάντειο Πανεπεπιστήµιο, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού (Αθήνα, Απρίλιος, 2006)
 6. Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής του 1ο Διεθνές Συνέδριο Κόµικς που διοργάνωσε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη, Μάιος, 2005).

4.8  Ετεροαναφορές

Αριθµός ετεροαναφορών: 12

4.9  Άλλες δηµοσιεύσεις

Tsene, L., Briana, M. (2020). The Digital Transformation Challenge within the COVID-19 pandemic. Creating new customer experiences. The cases of PAOK FC and Comicdom Con Athens. Συµβολή στο Digital Challenges in the Time of COVID19.Digital Communications Network (υπό έκδοση).

Tsene, L., (2019). What’s in a name? The quest to define journalism https://www.cropley- comms.com/insights/articles/the-quest-to-define-journalism

Τσενέ, Λ. (2018) Booster the Emotional Dimension of Social Inclusion for Immigrant Mothers and Children. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την αξιοποίηση των comics ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης προφύγων και µεταναστών. (το υλικο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus +)

Tsene, L. (2016). “Qualitative Multi-method research: Media Social Responsibility in web 2.0 era. A new model of social responsibility for media organizations: trends and perceptions. The Case of Greece”. Συµβολή στο Sage Research Methods. Sage Research Methods (e-journal)

Tsene, L. (2015) “Entrepreneurial and Social Media Experiments in Arts Management”. Συµβολή στο European Network on Cultural Management and Cultural Policy Education (ENCATC) Scholar for Lifelong Learning on Policies and Cultural Management, issue #04 (e- journal)

Καϊµάκη Β., Καραµπάσης Ζ., Παναγιωτάκης Μ., Τσενέ Λ., Τσιµιτάκης Μ. (2013). Κοινωνικά Μέσα και Επικοινωνία, Ανοικτό Παν/µιο Κύπρου, ΜΠΣ Επικοινωνία και νέα Δηµοσιογραφία (e-book)

Σκέψεις για τα Social Media. Μόνιµη στήλη στο περιοδικό Δηµοσιογραφία (2015-σήµερα)

Συνεργάτης του συλλογικού τόµου για την πολιτιστική ανασκόπηση της χρονιάς ΕΠΙΛΟΓΟΣ

(2010-σήµερα)

Comics Odysseia. Panorama de la Historieta en Grecia (2014). Tebeosfera

Comic Studies in Greece. Comics Forum (2012)

Διαβάζω Comics: Μόνιµη στήλη στο περιοδικό ΔΙΑΒΑΖΩ (2008-2011)

Ηθική Μόδα: η µικρή συνεισφορά στην αναζήτηση της καλής ζωής. Άρθρο στο Βήµα Ιδεών (2010)

Επενδύοντας στην ποιότητα: Ένα µοντέλο διαφανούς συνέργειας στην υπηρεσία του πολιτισµού. Άρθρο στο Βήµα Ιδεών (2009)

Πόσο ελεύθερος είναι ο free press; Άρθρο στο  Περιοδικό Post Media (2008)

Η ευθύνη των Μέσων: Η περίπτωση του BBC. Άρθρο στο Βήµα Ιδεών (2008)

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: ο δρόµος προς την ευθύνη. Άρθρο στο περιοδικό Κοινωνία των Πολιτών (2008)

Συµµετοχική Δηµοσιογραφία. Άρθρο στο Βήµα Ιδεών (2007)

4.10  Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού

Τσενέ, Λήδα (2020). Covid-19: Επικοινωνία κατ’εξαίρεση. «H Ψηφιακή Επικοινωνία στην εποχή του COVID-19: προκλήσεις και ευκαιρίες». Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου-Περιοδικό Δηµοσιογραφία. Σείρα video podcasts µε θέµα τις αλλαγές που φέρνει µια µεγάλη κρίση, όπως η πανδηµία, στην αλληλεπίδραση κοινού και brands.

Τσενέ, Λήδα, Διαλυνάς, Μιχάλης, Βαξεβάνη, Βασιλεία (2016). Ταξίδι στο Χρόνο µε τον Λέοντα και τη Μελίτη. Εκπαιδευτικό βιβλίο για την αξιοποίηση των comics. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Τσενέ, Λήδα, Διαλυνάς, Μιχάλης Γράφοντας Με Εικόνες (β’ έκδοση 2016). Εκπαιδευτικό βιβλίο για την αξιοποίηση των comics. Comicdom Press

Επικοινωνία και Επιχειρηµατικότητα (2015). Πολυµεσικό υλικό (βίντεο). Ανοικτό Παν/µιο Κύπρου, ΜΠΣ Επικοινωνία και νέα Δηµοσιογραφία

Βασικές Αρχές Marketing και Επιχειρηµατικότητας (2015). Φάκελος Σηµειώσεων για την ΜΟΚΕ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Δηµόσιες Σχέσεις και Στρατηγικές Επικοινωνίας για Καλλιτεχνικές Συνεργασίες (2015). Φάκελος Σηµειώσεων για την ΜΟΚΕ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Μάγκου Ματίνα, Τσενέ Λήδα (2012). Διδάσκοντας τον Εθελοντισµό: ένα εγχειρίδιο για τον καθηγητή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ΓΓ Νέας Γενιάς

5.  Διδακτική Εµπειρία

 • Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία

2009-2011: Ερευνήτρια και Διδάσκουσα. Πάντειο Πανεπιστήµιο. Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού. Εργαστήριο Διαφηµίσης και Δηµοσίων Σχέσεων. Comics & Επικοινωνία

2010-2014: Επιστηµονικό και Εργστηριακό Προσωπικό. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τµήµα Πληροφορικής και ΜΜΕ (Εισαγωγή στα Μέσα και την Επικοινωνία, Οπτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα Ψηφιακής Εποχής, Διαδικτυακή Επικοινωνία)/ Επίβλεψη Διπλωµατικών Εργασιών και Πρακτικής Άσκησης

2012-2014: Ερευνήτρια και Διδάσκουσα. Πάντειο Πανεπιστήµιο. Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού. Εργαστήριο Διαφηµίσης και Δηµοσίων Σχέσεων. Διοργάνωση Εκδηλώσεων και Αναζήτηση Πόρων (συνδιδασκαλία).

2012-2020: Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Επικοινωνία και νέα Δηµοσιογραφία (Επικοινωνία στην Πράξη (εταιρική, πολιτική, πολιτιστική, Δηµιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία)

2012-2013: Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Ε.Κ. Αθηνά/Danube University Krems.

ΜΑ : Quality Journalism and New Technologies. Journalism 2.0/Social Media.

2012-σήµερα: Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Hellenic American College. Διαδικτυακά Σεµινάρια: Social media και πολιτιστική διαχείριση/ Πολιτιστική Επιχειρηµατικότητα/ Ψηφιακός Μετασχηµατισµός.

2013-2014: Επιστηµονικό και Εργστηριακό Προσωπικό. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τµήµα Διοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων (Εισαγωγή στην Επικοινωνία)

2013-2020: Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Διοίκηση Πολιτισµικών Μονάδων (Πολιτιστική Επικοινωνία).

2014-2015: Ανάθεση διδακτικού έργου. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας. Σεµιναριακά Μαθήµατα: Βασικές Αρχές Marketing και Επιχειρηµατικότητας/ Δηµόσιες Σχέσεις και Στρατηγικές Επικοινωνίας για Καλλιτεχνικές Συνεργασίες

2015-2016: Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Business College of Athens, MA Digital Marketing (Branding, Digital Marketing, Digital Marketing Tools)

2016-2017: Σύµβαση ΠΔ/407. Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού. Ε’ εξάµηνο Πολιτιστική Επιχειρηµατικότητα

2016-2017: Ερευνήτρια και Διδάσκουσα. Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού. Z’ εξάµηνο Ηγεσία και Συναισθηµατική Νοηµοσύνη.

2017-2018: Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. ΕΚΠΑ. ΜΠΣ Ρητορική Στην Πράξη. Β+Δ Εξάµηνο. Στρατηγική Επικοινωνία.

2019-2020: Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. American College. Deree, MA in Digital Communication and Social Media. Εαρινό Εξάµηνο Capstone Project: The digital transformation challenge

5.2 Διδακτική εµπειρία σε άλλους οργανισµούς

Ο ρόλος των Τεχνών στην υλοποίηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτισµού για λογαριασµό των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεµάτων της Δ/νσης Π.Ε. Γ’ Αθήνας (2012)

Team Building Session µε τη µεθοδολογία του collaborative comics storytelling για λογαριασµό της εταιρείας ENEL (συµµετοχή όλου του προσωπικού της εταιρείας) (2013)

Στο σχολείο µε τα comics για λογαριασµό της Δ’ Δ/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθηνών

(2015)

Πολιτιστική και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα για λογαριασµό σπουδαστών του Δηµόσιου ΙΕΚ Κορυδαλλού (2015)

Social Impact Measurement- Community Event Impact Hub Athens (2016)

Graphic Storytelling Workshop: “Ανακαλύπτοντας τα soft skills µας µέσα από τα comics” στο πλαίσιο του Skills 2 Go Initiative από την ΑΕΛΙΑ (2016)

Design Thinking- Lean Social Business Canvas για λογαριασµό της εταιρείας APIVITA (συµµετοχή προσωπικού και πωλητών της εταιρείας) (2016)

Project Management in International Museums Academy by British Council- Local Trainer για την Ελλάδα (2016-σήµερα)

Brainstorming and Superhero Team-building session στο πλαίσιο του προγράµµατος Goethe is Game για λογαριασµό του Goethe Institut (2016)

Impact Hub Athens, Σχεδιασµός, επιµέλεια και συντονισµός εξάποστάσεως προγράµµατος για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα (2016-2017)

Graphic Storytelling Workshop: “Χαρτογραφώντας την Ανθεκτική Αθήνα” για λογαριασµό του προγράµµατος Ανθεκτική Αθήνα του Δήµου Αθηναίων (2017)

Εκπαίδευση προσωπικού: Social Media & Digital Content Strategy για λογαριασµό του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας (2020)

Εκπαίδευση προσωπικού: Ψηφιακός Μεταχηµατισµός, Social Media για λογαριασµό του Κέντρου Πολιτισµού, Έρευνας και Τεκµηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδας (2021)

6.  Επιβλεπτική Εµπειρία: Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές Εργασίες (MA)

Πτυχιακές Εργασίες: 30

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα: Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής και ΜΜΕ, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Γνωστικά αντικείµενα: Ψηφιακά Μέσα, Ψηφιακή Επικοινωνία, Ηγεσία, Πολιτιστική Επιχειρηµατικότητα

Μεταπτυχιακές Εργασίες: 40

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ΜΠΣ Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων

Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, ΜΠΣ Επικοινωνία και νέα Δηµοσιογραφία

Γνωστικά αντικείµενα: Πολιτιστική Επικοινωνία, Πολιτιστική Επιχειρηµατικότητα, Ανάπτυξη Κοινού, Ψηφιακές Στρατηγικές Επικοινωνίας

7.  Διοικητική Εµπειρία

Ακαδηµαϊκή Υπεύθυνη του ΜΠΣ Επικοινωνία και νέα Δηµοσιογραφία. Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου (Αύγουστος-Δεκέµβριος 2018).

8.  Συµµετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα/Έργα

European Project “MED-ISOLAE” (2006-2008). Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού. Υπεύθυνος Έργου: Δ. Ποταµιάνος. Ρόλος: Διαχειρίστρια Περιεχοµένου

Κοινωνική και Πολιτισµική εξέλιξη των σύγχρονων διατροφικών συνηθειών. Η περίπτωση του γρήγορου φαγητού (fast food) (2007). Ερευνητικό project για λογαριασµό της εταιρείας McDon- alds. Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού. Υπεύθυνος Έργου: Μ. Τσακαρέστου. Ρόλος: Έρευνα και συγγραφή

Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύµατος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτοµίας (2012). ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Υπεύθυνος Έργου: Δ. Ποταµιάνος. Ρόλος: Έρευνα και συγγραφή

Developing leadership skills in times of crises for young managers (2013). Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation program. Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού. Υπεύθυνος Έργου: Δ. Ιορδάνογλου. Ρόλος: Μέλος της ερευνητικής οµάδας/ συγγραφή

Δηµιουργία και Λειτουργία Κεντρικού Μηχανισµού Υποστήριξης της Ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονοµίας. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (2015). Υπεύθυνος Έργου: Ε. Χρυσάκης. Ρόλος: Έρευνα και συγγραφή Οδηγός Σύνταξης Εκθέσεων για τον Κοινωνικό Απολογισµό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Mobile Generation Next: Prosumption and Collaborative Consumption youth patterns enabled by mobiles (σε εξέλιξη). Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού. Υπεύθυνος Έργου: Μ. Τσακαρέστου. Ρόλος: Μέλος της ερευνητικής οµάδας/συγγραφή

Booster the emotional dimension of social inclusion for immigrant mothers and children. Erasmus

+. Υπεύθυνος φορεάς Έργου: Comicdom Press. Ρόλος: Project Leader (2017-2019).

Creative Power: Leadership, entrepreneurship and circular economy in creative industries (σε εξέλιξη). Ανεξάρτητο ερευνητικό έργο- Λήδα Τσενέ

The Room Where it Happens (σε εξέλιξη). Ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραµµα που υλοποιείται µε πρωτοβουλία 4 ακαδηµαϊκών Alumni του SUSI program, του US Department of State από την Ελλάδα και την Ινδία (Τσακαρέστου-Τσενέ, Bhattacharyya- Dutta) και χρηµατοδοτείται από τους US Embassy & Alumni TIES.

Welcome Through Football (σε εξέλιξη). Πρόγραµµα Erasmus + µε θέµα την κοινωνική ένταξη παιδιών προσφύγων και µεταναστών µε project leader την ΠΑΕ ΑΕΚ. Ρόλος: σχεδιασµός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράµµατος.

Ηθική Κατανάλωση (σε εξέλιξη). Έρευνα για την ηθική κατανάλωση στην Ελλάδα στην µετά Covid εποχή. Η έρευνα υλοποιείται για λογαριασµό του Helidoni Foundation. Ρόλος: Επιστηµονική Υπεύθυνη.

9.  Επαγγελµατική Εµπειρία

2004-2005: Υπεύθυνη Διαπίστευσης στο Αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατά τη διάρκεια των Ολυπιακών Αγώνων.

2005- σήµερα: Διευθύντρια Δηµοσίων Σχέσεων, Καλλιτεχνικού και Εκπαιδευτικού Προγράµµατος της Comicdom Press, Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε στόχο τη διάδοση και την προώθηση των comics.

2007-2009: Επιστηµονική συνεργάτης στο τµήµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΡΤ.

2007: Συγγραφή Κώδικα Δεοντολογίας για τη χορηγία και προβολή προϊόντος για το κανάλι MAD (σε συνεργασία µε τον Γιώργο-Μιχαήλ Κλήµη)

2014- σήµερα: Σύµβουλος επικοινωνίας, επιχειρηµατικότητας και διοργάνωσης εκδηλώσεων µε έµφαση στον πολιτισµό.

2014- σήµερα: Σύµβουλος ανάπτυξης, επικοινωνίας και εκπαιδευτικών προγραµµάτων Impact Hub Athens.

2016- σήµερα: Συµµετοχή στην οµάδα διαχείρισης του έργου της αναβίωσης της Δηµοτικής Αγοράς Κυψέλης.

2015- σήµερα: Ιδρύτρια Athens Comics Library

2019-σήµερα: Συντονίστρια προγράµµατος Baytna Hub σε συνεργασία µε το Refugee Trauma Initiative

2019- σήµερα: Εξωτερική συνεργάτης της εταιρείας επικοινωνίας Opus Integrated Communications

2019- σήµερα: Σύµβουλος επικοινωνίας και εκπαιδευτικών προγραµµάτων της Liminal Access (κοινωνική επιχείρηση που προάγει την προσβασιµότητα στον πολιτισµό).

2021- σήµερα Διευθύντρια Ψηφιακού Μουσείου Comics

10.  Επιµέλεια εκθέσεων και πολιτιστικών έργων

2006-σήµερα: Comicdom Con Athens, διεθνές φεστιβάλ comics. Διοργάνωση και Καλλιτεχνική Επιµέλεια του Φεστιβάλ.

2006: Συµµετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Φεστιβάλ Comics Προβλήτα που διοργανώθηκε από το περιοδικό Γαλέρα και το Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.

2006: Επιµέλεια της έκθεσης Bone του Jeff Smith που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ

Comics Βαβέλ.

2007: Επιµέλεια της έκθεσης Peanuts Through 50 Years σε συνεργασία µε το Charles M. Schulz Museum and Research Center που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2007.

2007-σήµερα: Έρευνα και σενάριο για ντοκιµαντέρ µεγάλου µήκους “Framed” (αναπαραστάσεις κοινωνικών ζητηµάτων µέσα από τα comics. Σκηνοθεσία: Ζαφείρης Χαϊτίδης. Παραγωγή: Τζίνα Πετροπούλου)

2007-2008: Επιµέλεια της φωτογραφικής έκθεσης “BBC Wildlife Photographer of the Year” σε συνεργασία µε τις εκδόσεις Polaris και το London Museum of Natural History στο City Link.

2008: Επιµέλεια της έκθεσης The Spirit of Will Eisner σε συνεργασία µε την Denis Kitchen Art Agency που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2008.

2008-2009: Σχεδιασµός και υλοποίηση σειράς εργαστηρίων για παιδιά “Βιβλιοπαιχνίδια: Παιχνίδια µε σκίτσα και λέξεις στα καρέ της φαντασίας” για λογαριασµό του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.

2009: Επιµέλεια της έκθεσης Heroes and Villains που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2009.

2010: Επιµέλεια της έκθεσης From Yellow Kid to Conan σε συνεργασία µε το Billy Ireland Cartoon Library and Museum- The Ohio State University που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2010.

2011: Επιµέλεια της έκθεσης Batman Yesterday and Tomorrow σε συνεργασία µε το Cartoon Art Museum που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2011.

2012: 2000AD: Επιµέλεια της έκθεσης The Judge Dredd Revolution που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2012.

2012: Επιµέλειας της ατοµικής έκθεσης της Βάλιας Καπάδαη “Kiander and Ablyss 100% yummy”

που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2012. (TGI Friday’s Κολωνάκι).

2012: Επιµέλεια του Project Dickens (Σε συνεργασία µε το British Council Athens στο πλαίσιο του εορτασµού των 200 χρόνων από τη γέννηση του Dickens το περιοδικό ΔΙΑΒΑΖΩ φιλοξένησε τους µήνες Μάιο-Ιανουάριο, µονοσέλιδες ιστορίες comics εµπνευσµένες από διηγήµατα του Dickens φιλοτεχνηµένες από Έλληνες και Βρετανούς δηµιουργούς).

2013: Επιµέλεια έκθεσης Η ζωή και το έργο του Herge σε συνεργασία µε το Herge Museum που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2013.

2013: Επιµέλειας της ατοµικής έκθεσης του Γιώργου Καµπάδαη “Friday’s to the rescue” που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2013. (TGI Friday’s Κολωνάκι).

2013: Επιµέλεια της έκθεσης Το κόµικ και η κρίση (Τρεις έλληνες, δύο ισπανοί κι ένας αργεντινός αποθανατίζουν στο χαρτί µε τια σχέδια και τις ιστορίες του, τις απόψεις τους για την κρίση, χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα και τεχνικές. Οι καλλιτέχνες αυτοί είναι οι: Μπερνάρντο Βεργκάρα και Μανέλ Φοντεβίλα από την Ισπανία, Μπερνάρντο Έρλιχ από την Αργεντινή και Κωνσταντίνος Παπαµιχαλόπουλος, Μιχάλης Διαλυνάς και Πέτρος Χριστούλιας από την Ελλάδα) σε συνεργασία µε τη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και την Πρεσβεία της Αργεντινής στην Ελλάδα.

2014: Επιµέλεια έκθεσης Celebrating 9th Art σε συνεργασία µε περισσότερα από 30 Διεθνή Φεστιβάλ Comics και Οργανισµούς που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2014.

2014: Επιµέλεια Φεστιβάλ Comics στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού (Έκθεση Reframe: Narratives from Europe/ Έκθεση: Celebrating 9th Art/Έκθεση: Εν Αιθρία 5/Έκθεση: Israeli Comics σε συνεργασία µε το Israeli Cartoon Museum)

2014: Επιµέλεια έκθεσης Εν Αιθρία και παρουσίασή της στο European Commission Joint Research Centre, Ispra στην Ιταλία.

2014: Επιµέλεια έκθεσης Historietas Griegas στο πλαίσιο του φεστιβάλ Montevideo Comics.

2014: Σχεδιασµός και υλοποίηση εργαστηρίων comics “Πίσω από τη µάσκα” στο πλαίσιο της Καλοκαιρινής Εκστρατείας για λογαριασµό της Future Library.

2014-2015: Επιµέλεια έκθεσης comics και σεµιναρίων για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Πελοποννήσου.

2015: Ίδρυση της Athens Comics Library, της πρώτης δανειστικής βιβλιοθήκης comics στην Ελλάδα.

2015: Επιµέλεια έκθεσης Great American Comics σε συνεργασία µε το Cartoon Art Museum που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2015.

2015: Επιµέλεια έκθεσης Πολωνικά Comics σε συνεργασία µε το International Festival of Comics and Games in Llodz και τον πολυχώρο Μεταίχµιο.

2015: Επιµέλεια έκθεσης comics Γέφυρες µε τη συµµετοχή ευρωπαίων δηµιουργών από τις 28 χώρες µέλη της Ε.Ε. που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της υποψηφιότητας της Λάρισας για πολιτιστική πρωτεύουσα 2021.

2015: Εκπαιδευτικός κύκλος σεµιναρίων comics για εκπαιδευτικούς σε συνεργασία µε το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

2015-2016: Επιµέλεια έκθεσης Εν Αιθρία και επιλεγµένων εκδόσεων ελληνικών κόµικς στο ελληνικό περίπτερο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Φρανκφούρτης σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού.

2016: Επιµέλεια έκθεσης Manga Pioneers σε συνεργασία µε το Kyoto Seika University- Kyoto International Manga Museum που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2016.

2016: Επιµέλεια έκθεσης comics Ανοιχτά Σύνορα µε τη συµµετοχή ευρωπαίων δηµιουργών από τις

28 χώρες µέλη της Ε.Ε. που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2016 (Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Αθηναίων).

2016: Επιµέλεια έκθεσης Εν Αιθρία και επιλεγµένων εκδόσεων ελληνικών κόµικς στο ελληνικό περίπτερο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Κιέβου σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού.

2016: Επιµέλεια της Μουσειοσκευής “Η Καθηµερινή Ζωή στην Αρχαιότητα” για λογαριασµό του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (σε συνεργασία µε τους Μ. Διαλυνά και Β. Βαξεβάνη) και συµµετοχή στο πρόγραµµα του Μουσείου “Το παρελθόν στο παρόν”.

2016: Σχεδιασµός και υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων µε την αξιοποίηση των comics µε θέµα “πολυπολιτισµικότητα και διαφορετικότητα” για λογαρισµό των American Corners- U.S. Embassy Athens.

2016: Σχεδιασµός και υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων µε την αξιοποίηση των comics για παιδιά πρόσφυγες (σε συνεργασία µε φορείς όπως Μέριµνα, Δίκτυο για τα Δικαιώµατα του Παιδιού κλπ).

2016: Σχεδιασµός και υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων (Οκτώβριος 2016- Μάιος 2017) µε την αξιοποίηση των comics µε θέµα “science communication” για λογαριασµό του UTech Lab του Ευγενίδειου Ιδρύµατος.

2017: Σχεδιασµός εκπαιδευτικών εργαστηρίων για τη Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη” του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

2017: Επιµέλεια έκθεσης Best American Comics 2016 που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του

Comicdom Con Athens 2017.

2018: Επιµέλεια της έκθεσης Moomins που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Comicdom Con Athens 2018.

2019: Επιµέλεια της έκθεσης Archie: Welcome to Riverdale που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του

Comicdom Con Athens 2019.

2020: Επιµέλεια υβριδικού (online + φυσική παρουσία) φεστιβάλ comics σε συνεργασία µε το έργο Vamvakou Revival µε τη χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος.

2021: Διεύθυνση Ψηφιακού Μουσείου Comics

2021: Οµάδα Διοργάνωσης του Synama Festival, ψηφιακού προσβάσιµου, ψηφιακού φεστιβάλ

11.  Εµπειρία στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συµποσίου “Creative Economy, Creative Athens: Opportunities and Challenges in times of Crisis” το οποίο διοργάνωθηκε από το British Council, το Τµήµα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου (2010)

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Athens Startup Weekend University, ενός Startup Weekend event προσανατολισµένου αποκλειστικά σε φοιτητές. Για την υλοποίηση του project συνεργάστηκα στενά µε τον διεθνή οργανισµό Startup Weekend, µε Πανεπιστήµια, εταιρείες και την ελληνική startup σκηνή (2012-2013)

Μέλος της οµάδας του Εργαστηρίου Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου που συµµετείχε στην ελληνική αποστολή στο Mobile World Congress 2013

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Athens Startup Weekend Education που προέκυψε µε πρωτοβουλία των εργαστηρίων Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων και Πολιτιστικής Διαχείρισης του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο του µαθήµατος Διοργάνωση Εκδηλώσεων και Ανεύρεση Πόρων στη διδασκαλία του οποίου συµµετείχα (2014).

Global facilitator των Startup Weekend Events (2014-σήµερα)

Εισηγήτρια στο πρόγραµµα Επιχειρώ Κοινωνικά της ΕΑΤΑ του Δήµου Αθηναίων (Δηµόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία) (2015)

Σύµβουλος και µέλος της κριτικής επιτροπής του 1ου Διαγωνισµού Επιχειρηµατικών Ιδεών και Σχεδίων που διοργάνωσε η ΔΑΣΤΑ και η ΜΟΚΕ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (2015)

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Media Hack Day (2015)

Πρόσκληση ως µέντορας στο InHeritage (Innovative Industrial Heritage), µια τριήµερη δράση µε θέµα τη Βιοµηχανική Κληρονοµιά και την Καινοτοµία (Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου, Innovathens, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, 2015)

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Athens Startup Weekend Entrepreneurial Journalism που προέκυψε µε πρωτοβουλία του εργαστηρίου Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου (2016)

Μέλος της ερευνητικής και οργανωτικής επιτροπής του Diplohack Athens, του πρώτου hackathon για τα ανοικτά δεδοµένα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ε.Ε. της Ολλανδίας. (2016)

Πρόσκληση ως µέντορας στο CruiseInn 2016 µε θέµα Πολιτισµός και Τουρισµός (Think Biz, 2016) Techfugees Athens Chapter Lead: υπεύθυνη του ελληνικού παραρτήµατος του διεθνούς δικτύου

Techfugees το οποίο στόχο έχει να φέρει κοντά την τεχνολογική κοινότητα για την παραγωγή

καινοτόµων λύσεων για το προσφυγικό. (2016-2020).

Μέλος της ερευνητικής και οργανωτικής επιτροπής του Hack The Camp που διοργανώθηκε τον Οκτώβρη-Δεκέµβρη 2016 από το Impact Hub Athens, την Πρεσβεία της Αµερικής στην Αθήνα και τη Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση.

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του #5yearsofimpact και curator της θεµατικής Urbanism: Imagining the Future of Our Cities (µε βασικούς οµιλητές τους Charles Landry & Tom Fleming), που διοργανώθηκε το Μάρτιο του 2019 από το Impact Hub Athens.

Mέλος της οργανωτικής επιτροπής για το Co-Creation Workshop του Δικτύου Συγγρού µε βασικά θέµατα: Τουρισµός-Οικονοµία-Πολιτισµός (14/12/2019)

Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του προγράµµατος Cult Up, του εκπαιδευτικού προγράµµατος ανάπτυξης πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηµατικότητας που εφαρµόστηκε σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες, µε σκοπό να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σε νέους επιχειρηµατίες σε τοµείς της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (αρχιτεκτονικής, µουσικής, λογοτεχνίας, χειροτεχνίας, περιβάλλοντος, προφορικής παράδοσης και γαστρονοµίας).

12.  Συµµετοχή σε διεθνείς ενώσεις/φορείς

Community Leader- UP Global/Techstars Local Chapter Leader- Techfugees

Ιδρυτικό Μέλος- Advanced Institute of Media

Μέλος της κριτικής επιτροπής MEDEA Awards (Media Learning Association)

Μέλος International Comics Forum

Μέλος Communication Institute of Greece

Μέλος International Visual Sociology Association

Alumna-Member International Exchange Alumni- U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs