Γλωσσική ποικιλία και σχηματικός λόγος

Γλωσσική ποικιλία (κοινή vs πρότυπη γλώσσα, γεωγραφικές και κοινωνικές διάλεκτοι, ιδιόλεκτος).

Ατομικό/ προσωπικό ύφος vs συλλογικό/ λειτουργικό/ ειδολογικό ύφος (‘genre style’), λ.χ. το ύφος ενός συγκεκριμένου δοκιμιογράφου σε σύγκριση με τα υφολογικά χαρακτηριστικά της δοκιμιογραφίας στο σύνολό της.

Τα σχήματα λόγου ως ευρύτερα γλωσσικά φαινόμενα που ενδέχεται να σχετίζονται και με άλλες επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας, και όχι αποκλειστικά με την αισθητική. Εικόνα – παρομοίωση – μεταφορά στη λογοτεχνία.

Σχήματα αντίθεσης, σχήματα επανάληψης, σχήματα ομοηχίας. Συνδυασμοί.

Από τον λόγο τής καθημερινής επικοινωνίας στον αισθητικά επεξεργασμένο λόγο.

Παραδείγματα εφαρμογής σε κείμενα λογοτεχνικά, χρηστικά, κ.ά.