Δημιουργική γραφή και ρητορική πράξη

Το μάθημα εστιάζεται στις ποικίλες σύγχρονες όψεις διδασκαλίας της ρητορικής τέχνης σε όλες τις βαθμίδες και στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Με επίκεντρο τον (προφορικό και γραπτό) λόγο που χαρακτηρίζεται από ποιότητα και ποσότητα ιδεών, καθώς και από πρωτοτυπία, θα διερευνηθεί η σύνδεση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δημιουργικής σκέψης μέσω βιωματικών εφαρμογών, σχεδιασμού προγραμμάτων αγωγής λόγου (ποικίλης θεματολογίας, όπως εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατικής παιδείας) και επαφής με ποικίλες δραστηριότητες: δημιουργική γραφή, τεχνικές παραγωγής ιδεών, ρητορικά αγωνίσματα, θεατρικές τεχνικές, όπως δράμα στην εκπαίδευση και δραματοποίηση κ.ά.