Πειθώ και Ρητορικό Επιχείρημα στην πράξη

Το μάθημα αναμένεται να προσεγγίσει με ποικίλους τρόπους την τέχνη της Πειθούς και να διερευνήσει με βιωματικές τεχνικές όψεις της δημόσιας ομιλίας και τομείς στους οποίους η επιχειρηματολογία απαιτείται, προκειμένου να επιτευχθεί ο δημοκρατικός διάλογος και η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων.

Οι εφαρμογές της θεωρίας, που θα προκύψει μέσα από τη μελέτη κλασικών αλλά και σύγχρονων κειμενικών ειδών, όπως οι ψηφιακές κοινότητες, θα περιλαμβάνουν τεχνικές όπως οι διττοί λόγοι/ debate και η εικονική δίκη αλλά και προσομοίωση διαδικασιών όπως η διαμεσολάβηση και η ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, καθώς και πολιτικών θεσμών, όπως τα Μοντέλα της Βουλής των Ελλήνων και των Ηνωμένων Εθνών.