2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρία και πράξη.
Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική
Εταιρεία Ελλάδος, το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου και η Ελληνογαλλική Σχολή  Jeanne d’ Arc
συνδιοργανώνουν στις 19, 20 και 21 Μαΐου 2017 στην Αθήνα το 2ο
Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρία και
πράξη. Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο».

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται και φέτος καινοτόμα
βιωματικά εργαστήρια, που διοργανώνονται σε συνεργασία με την Ελληνική
Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση. Η φετινή θεματική
των εργαστηρίων θα αφορά στη «Βιωματική εκπαίδευση για τα ανθρώπινα
δικαιώματα»
.Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση
ή με εργαστήριο θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο και την περίληψη της
ανακοίνωσής τους (έως 300 λέξεις) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα
http://ekedisyconference.weebly.com/ .
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Υποβολή περιλήψεων: 28 Μαρτίου 2017
Ημερομηνία έγκρισης προτάσεων: 10  Απριλίου  2017
Διεξαγωγή συνεδρίου: 19, 20, 21 Μαΐου 2017

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.